Strasbourg_075a_TGV_Train_Station.jpg, 864kB
 Strassbourg, Train Station, TGV
 (Size: 5616x3744 Pixel, Photo Nr.: strassbourg075)