0065a_Pompei.jpg, 680kB

Italy, Pompei

 (Photo Nr: italy0065)